Privacy statement

Waarom dit privacystatement?

Dank voor jouw interesse in Klantcontact en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit privacystatement informeren we je hierover.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Klantcontact is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als we het over Klantcontact hebben dan hebben we het over Klantcontact Uitzend Diensten bv met onze uitzendlabels Klantcontact.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

  • (PotentiĆ«le) opdrachtgevers waaronder ook uitzendbureaus ter doorlening.
  • Leveranciers betrokken bij onze dienstverlening (bijvoorbeeld opleidingsinstanties).
  • Auditinstanties (bijvoorbeeld SNA, controle-instellingen, SNCU).
  • Overheidsinstellingen (bijvoorbeeld UWV, belastingdienst, pensioenfonds). Arbo- en re-integratiediensten (waaronder arbodiensten).
  • Verzekeraars (waaronder zorgverzekeraars), al of niet via onze financieel adviseur.
  • Diverse softwareproviders ter ondersteuning van onze (uitzend-) dienstverlening bijv. t.a.v. planning, urenregistratie of het opmaken van arbeidsovereenkomsten.
  • Aan derden op grond van wet- en/of regelgeving of gerechtelijke bevelen.
  • Organisaties die belast zijn met het vaststellen en aanvragen van subsidies.